Termeni și Condiții

Ver. 2.0 - valabilă din 22.02.2024 - înlocuiește Ver. 1.0 valabilă din 25.03.2021.

I. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești termeni și condiții pentru utilizarea iCamin.ro („Termeni și Condiții”), constituie acordul legal dintre dumneavoastră și SC Orycicos SRL. Este necesar să citiți acești termeni și condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului disponibil la adresa URL: www.iCamin.ro („Aplicația” , „Website-ul”), incluzând și sub-domeniile, precum și domeniul și sub-domeniilewww.iCamin.co

Accesarea, vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website, trimiterea unei cereri de găzduire și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website („Servicii”) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

II. Părțile Contractante

II.1. S.C. ORYCICOS S.R.L., cu sediul social în România, str. Cupolei, nr.2, bl.105, Sc.C, Ap.68, Sector 6, București, identificată cu Cod de Identificare Fiscală 32214177, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/11089/2013, având contul bancar numărul: RO96INGB0000999903861335 , deschis la Banca ING Bank, reprezentată de către domnul Constantin George-Alexandru, în calitate de Administrator, operatorul platformei www.iCamin.ro, denumit în continuare „Furnizor”.

și

II.2. Utilizatorul platformei iCamin.ro și a tuturor serviciilor oferite prin intermediul acesteia, denumit în continuare, după caz, „Vizitator”, „Utilizator” sau „Client”,

au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de Furnizor și trebuie acceptat înainte de folosirea oricărui serviciu oferit de către Furnizor.

Orice acțiune efectuată de către Client, Utilizator sau Vizitator, prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile", reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Presatorului, în condițiile stipulate de articolul 9 din Legea comerțului electronic 365/2002.

Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul articolului 4, punctul 3 din Legea semnăturii electronice numărul 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

III. Definiții:

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

III.1. Website-ul / iCamin.ro: site-ul de internet, inclusiv orice secțiune sau subpagina a acestuia, precum și ansamblul serviciilor accesibile public pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

III.2. Aplicația / iCamin.ro: aplicația de gestiune inteligentă, precum și ansamblul serviciilor, accesibile în baza autentificării pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

III.3. Furnizor – societatea S.C. ORYCICOS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în România, str. Cupolei, nr.2, bl.105, Sc.C, Ap.68, Sector 6, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/11089/05.09.2013, identificată prin Cod de Identificare Fiscală 32214177;

III.4. Vizitator - orice persoană fizică care accesează Website-ul fiind interesată de datele, informațiile, serviciile oferite direct sau prin intermediul Website-ului, chiar dacă introduce sau nu date specifice în interacțiunea cu Website-ul (Exemplu: depune o cerere de găzduire, completează formularul de informații pentru aplicația iCamin etc.);

III.5. Utilizator - orice persoană fizică, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul sau Aplicația, în baza creării unui cont;

III.6. Client - utilizator persoană juridică care plasează o comandă sau folosește un serviciu pus la dispoziție de Furnizor prin intermediul iCamin.ro.

III.7. Serviciu - serviciu pus la dispoziție de Furnizor prin intermediul site-ului www.iCamin.ro, gratuit sau sub forma unui abonament lunar.

III.8. Comandă - comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate pe site-ul www.iCamin.ro, realizată de către un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

III.9. Cerere de găzduire - formular completat pe site-ul www.iCamin.ro de către un Vizitator sau Utilizator care își dorește informații despre găzduirea unui beneficiar într-un cămin de bătrâni.

IV. Obiectul Contractului și acordul de prestări servicii

IV.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul www.iCamin.ro. Clientul se obligă să ia cunoștință despre aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont sau de a plasa o cerere. Toate comenzile, deschiderea contului și plasarea cererii, accesarea oricărui serviciu, implică acceptarea de către Client, Utilizator sau Vizitator a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile”.

IV.2. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.iCamin.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

IV.3. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop care se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android, aplicații progresive (PWA) și web browser.

IV.4. Tarifele serviciilor oferite se pot obține de la un reprezentant al Furnizorului prin email sau telefon. Tariful se va stabili de către Furnizor în funcție de necesitățile Clientului și de perioada pentru care se achită serviciul. Plata serviciilor de către Client reprezintă acceptarea de către acesta a tarifului propus de către Furnizor.

IV.5. Prin încheierea contractului, Clientul înțelege și confirmă faptul că alți Utilizatori, Vizitatori sau Clienți din platforma iCamin.ro, pot fi conștienți de faptul că firma, organizația Clientului utilizează servicii puse la dispoziție de iCamin.ro.

IV.7. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit de „Politica de Confidențialitate” găsită la adresa https://www.iCamin.ro/politica-de-confidentialitate, și trebuie interpretate împreună.

V. Durata contractului

V.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată începând de la data accesării serviciului sau data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

V.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Furnizor. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de către Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Furnizor printr-un email trimis la sau numărul de telefon 0722.422.646 (0722iCamin) de luni până vineri între orele 10:00 și 18:00.

V.3. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

V.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil, schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul creșterii la un pachet superior, iar în cazul scăderii la un pachet inferior, intră în vigoare după ce expiră perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o nouă plată, pentru un pachet mai mic.

V.6. Contul Clientului va fi șters automat dupa 1 an de la expirarea abonamentului sau, în cazul în care Clientul nu a continuat cu un abonament plătit, după 1 an de la expirarea perioadei de probă.

V.5. Furnizorul oferă posibilitatea de a testa gratuit serviciile iCamin.ro pe o perioadă de 30 de zile, în sensul în care oferirea accesului în aplicație se face prin achitarea contravalorii abonamentului pentru o lună, iar la sfârșitul perioadei se poate cere restituirea sumei plătite. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv.

VI. Valoarea contractului și efectuarea plății

VI.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va achita Furnizorului contravaloarea abonamentului, prevăzută în momentul finalizării comenzii sau în factura proformă sau fiscală emisă Clientului de către Furnizor.

VI.2. Furnizorul va putea trimite Clientului notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales.

VI.3. După expirarea datei scadente, se aplică penalități de 0.10% pe zi, din valoarea facturii, până la data încasării sumei în contul Furizorului.

VI.4. După depășirea termenului de 30 de zile de neplată de la data scadenței, accesul la servicii se suspendă automat.

VII. Utilizarea aplicației iCamin.ro

VII.1 Prin documentul de față, Termeni și condiții, Furnizorul va acorda Beneficiarului și numai acestuia, licența ne-exclusivă pentru utilizarea produsului iCamin.ro sau a altor bunuri și servicii, și numai în urma plății și a comenzii pentru produsele oferite contra-cost.

VII.2 Platforma poate fi utilizată gratuit în scopul evaluării și/sau exploatării acesteia pentru o perioadă de 30 de zile de la prima accesare, în sensul în care oferirea accesului în aplicație se face prin achitarea contravalorii abonamentului pentru o lună, iar la sfârșitul perioadei se poate cere restituirea sumei plătite.

VII.3 Pentru a putea însă utiliza aplicația iCamin.ro și după cele 30 de zile gratuite, trebuie plătit un abonament lunar.

VII.4 Aplicația nu poate fi transferată, vândută, cedată, sublicențiată, indiferent prin ce mijloace sau pus la dispozitia unei alte părți, fără a avea, în prealabil, acordul scris al Furnizorului.

VII.5 Rămâne la latitudinea Furnizorului dacă trecerea la o versiune mai nouă a iCamin.ro este gratuită sau contra-cost, fiecare nouă versiune constituindu-se într-un produs de sine stătător.

VIII. Disponibilitatea serviciilor afișate

VIII.1. Oferta Furnizorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.iCamin.ro. Furnizorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

VIII.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor, vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației, cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

VIII.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

VIII.4. Accesul la serviciile iCamin.ro este posibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

VIII.5. Furnizorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Furnizorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Furnizorul pentru o perioadă mai mare decât cea menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

VIII.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Furnizorului, Clientul își poate exporta documentele și informațiile în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încălcarea acestui contract etc.), Furnizorul se va strădui, fără a garanta însă, să ofere Clientului acces pentru a își exporta documentele și informațiile în format tabelar. Furnizorul nu își poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

IX. Drepturile și obligațiile părților

IX.1. Drepturile și obligațiile Clientului, Utilizatorului, Vizitatorului

IX.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

IX.1.2. Clientul și Utilizatorul se obligă să folosească serviciile oferite de Furnizor în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

IX.1.3. Clientul și Utilizatorul se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

IX.1.4. Clientul și Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor oferite.

IX.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

IX.1.6. Clientul poate avea dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea, poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

IX.1.7. Clientul, Utilizatorul și Vizitatorul înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile.

IX.2. Drepturile și obligațiile Furnizorului

IX.2.1. Furnizorul asigură:

- posibilitatea de a crea, administra și gestiona documentele emise prin intermediul serviciilor oferite. Există și posibilitatea testării gratuite a serviciilor pe perioada a 30 de zile, în sensul în care oferirea accesului în aplicație se face prin achitarea contravalorii abonamentului pentru o lună, iar la sfârșitul perioadei se poate cere restituirea sumei plătite. După expirarea acestei perioade, serviciul devine inactiv;

- asistență de luni până vineri între orele 10:00 – 18:00 pentru probleme legate de aplicație;

- backup al datelor;

- conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https);

- sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile oferite nu funcționează sau funcționează în mod limitat în varianta offline;

IX.2.2. iCamin.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte dintre datele manipulate prin intermediul aplicației sau website-ului pot fi stocate și dispozitivele Clientului. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Furnizorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Client, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

IX.2.3. Fiecare Client poate avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul IV.5. al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

IX.2.6. Furnizorul nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului, dar poate colecta istoric de erori pentru a asigura buna funcționare și îmbunătățirea continuă a serviciilor.

IX.2.7. Furnizorul oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pe perioada abonamentului, pentru folosirea serviciilor oferite.

IX.2.8. În cazul în care uptime-ul este sub 99%, Furnizorul poate oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului, dar nu mai mari decât valoarea abonamentului pentru o lună de zile.

IX.2.9. Furnizorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

X. Înregistrare, parole și responsabilități

X.1. Înregistrarea unui cont se face în mod gratuit și permite testarea serviciilor pentru 30 de zile, în sensul în care oferirea accesului în aplicație se face prin achitarea contravalorii abonamentului pentru o lună, iar la sfârșitul perioadei se poate cere restituirea sumei plătite. Furnizorul recomandă utilizatorilor înregistrați să nu dezvăluie nimănui parolele de acces.

X.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor de a proteja informațiile și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Furnizorul nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de Client către Furnizor. Așadar, orice informație trimisă către Furnizor se va face pe riscul Clientului.

X.3. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale site-ul www.iCamin.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont iCamin.ro reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

XI. Răspunderea contractuală

XI.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Furnizor, precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

XI.2. Clientul este singurul responsabil cu privire la introducerea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor în contul iCamin.ro.

XI.3. Furnizorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

XI.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Furnizorul pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document, Clientul înțelege și acceptă faptul că Furnizorul va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care legea îl obligă să facă acest lucru.

XI.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Furnizorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Furnizorul nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

XII. Încetarea contractului

XII.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- părțile convin de comun acord încetarea contractului;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una dintre părți;

- decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;

- în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

XIII. Exonerarea de răspundere

XIII.1. Furnizorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Furnizorului.

XIV. Confidențialitate

XIV.1. Niciuna din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;

de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

XIV.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;

informaţia era accesibilă publicului;

partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

XV. Forța majoră

XV.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

XV.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

XV.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

XV.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

XVI. Legea guvernantă

XVI.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

XVI.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Furnizorului.

XVII. Dispoziții finale

XVII.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

XVII.2. Furnizorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic acești termeni. În astfel de cazuri, va informa Clientul în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 15 de zile înainte de intrarea sa în vigoare, motiv pentru care Clientul sfătuit să verifice periodic conținutul acestui document.

XVII.3. Orice notificare către Furnizor trebuie trimisă electronic la adresa de email .

Prezentul contract este disponibil la adresa https://www.iCamin.ro/termeni-si-conditii

Anexa 1 – prelucrarea datelor personale de către iCamin.ro conform GDPR

Contract prelucrare date personale Operator (Client)– Împuternicit (iCamin.ro) | Varianta 2.0 valabilă din 22 februarie 2024, înlocuiește Varianta 1.0 valabilă din 25 martie 2021

Prezenta anexă prevede regulile specifice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal trimise de către Client, în calitate de Operator, de către S.C. ORYCICOS S.R.L, în calitate de împuternicit în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), ca și orice legislație națională subsecventă cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Articolul 1. Termeni

În cuprinsul acestei anexe, termenii folosiți vor fi interpretați în conformitate cu GDPR, iar acolo unde este cazul, termenii folosiți vor avea definițiile stipulate de articolul 4 din GDPR.

Articolul 2. Obiectul prelucrării

Obiectul prelucrării datelor personale îl reprezintă prelucrarea de către Împuternicit a datelor personale trimise de către Operator în scopul furnizării serviciilor stipulate în contractul principal de servicii iCamin.ro

Articolul 3. Date colectate

Datele personale puse la dispoziție de către Operator prelucrate în temeiul acestui contract pot fi: nume, prenume, cnp, email, telefon, adresă, cont bancar etc. De asemenea, Operatorul poate adăuga și alte date personale suplimentare în mod direct: informații medicale, detalii despre starea de sănătate etc., sau alte date pe care Împuternicitul nu are cum să le prevadă.

Articolul.4 Categorii de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate sunt:

- clienți ai Operatorului (beneficiari, aparținători, reprezentați);

- vizitatori ai Operatorului;

- angajați, voluntari, colaboratori, prestatori de servicii ai Operatorului.

Articolul 5. Instrucțiuni specifice

În temeiul acestui contract, Operatorul dă următoarele instrucțiuni specifice Împuternicitului:

5.1. Să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal primite de la Operator în mod direct în scopul prevăzut la articolul 7. Aceste date sunt cele specificate în articolul 3.

5.2. Să trimită mesaje prin email sau sms, în numele Operatorului, pentru serviciile care presupun această funcționalitate (dacă aceste servicii sunt folosite de către Operator);

5.3. Să colecteze și să prelucreze informații, dacă documentele sale trimise și găzduite pe platforma iCamin.ro au fost deschise și/sau vizualizate de către Clienții Operatorului.

Articolul 6. Durata prelucrării

Durata prelucrării datelor cu caracter personal este identică cu durata funcționării contractului principal de furnizare servicii.

Articolul 7. Natura și scopul prelucrării

Natura și scopul prelucrării sunt cele stabilite de către Operator în temeiul contractului principal și anume furnizarea serviciilor iCamin.ro, în funcție de pachetul de servicii achiziționat.

Articolul 8. Sub-împuterniciți

În cazul în care prelucrarea datelor Operatorului sau anumite părți are prelucrării se efectuează de către Împuternicit prin intermediul altor persoane, numite sub-împuterniciți, acesta trebuie să respecte următoarele principii:

8.1. În temeiul acestui articol, Operatorul înțelege să autorizeze Împuternicitul să prelucreze datele sale prin următorii sub-împuterniciți pentru următoarele activități:

– EUROWEB SRL - CUI 22621599 cu sediul in România, Galati, str. Gradina Veche, nr. 88, pentru servicii de găzduire.

– HOSTERION SRL - CUI RO16104008 cu sediul in România, str. Eugen Ionesco nr. 49F, Cluj-Napoca, pentru servicii de găzduire.

– NETOPIA FINANCIAL SERVICES SRL - CUI RO43131360 cu sediul in România, Bucureşti, Sector 2, Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, IRIDE, Business PARK, Clădirea Nr. 24, etaj 4, camera 4A, pentru servicii de procesarea plăților la distanță derulate prin mijloace electronice de comunicații.

– XELANDRU SOFTWARE SRL - CIF RO45962641 cu sediul in România, Sector 3, Str. Vitioara, Nr.48, Sc.b, Ap.20, Sector 3,Bucuresti, pentru servicii de expediere SMS-uri - Gateway SMS - SMSalert.

8.2. Pentru sub-împuterniciți viitori, Împuternicitul primește o autorizare generală de a subcontracta cu orice alt furnizor din U.E., EEA sau țară cu nivel adecvat de protecție, care este necesar pentru anumite părți ale procesării datelor conform prezentului contract care oferă un nivel de securitate adecvat, cel puțin la nivelul prezentului contract. Aceasta autorizare include obligația de informare a Operatorului, printr-un mesaj prin contul de pe site-ul Împuternicitului sau prin email. Operatorul are posibilitatea de a formula obiecții în termen de 2 zile lucrătoare.

8.3. De asemenea, iCamin.ro poate trimite datele prelucrate de Operator către alți împuterniciți ai Operatorului (cum ar fi, de exemplu, procesatorii de plăți).

Articolul 9. Drepturile și obligațiile Operatorului

9.1. Dreptul de a primi informații de la Împuternicit sau să verifice prin auditor mandatat dacă Împuternicitul are și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute de GDPR; verificarea va avea loc în baza unei notificări scrise prealabile, transmisă cu cel puțin 14 zile lucrătoare înainte de efectuarea verificării;

9.2. Dreptul de a primi asistență din partea Împuternicitului, în special pentru îndeplinirea obligației sale de a răspunde cererilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor prevăzute de GDPR;

9.3. Dreptul de a face obiecțiuni cu privire la alți sub-împuterniciți conform art. 8.2;

9.4. Obligația de a respecta atribuțiile și responsabilitațile sale conform GDPR în calitate de Operator cu privire la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de Împuternicit, pe seama sa;

9.5. Obligația de a face informarea persoanelor vizate conform GDPR, inclusiv în ceea ce privește informarea cu privire la prelucrarea datelor de către Împuternicit în temeiul acestui contract;

9.6. Obligația de a răspunde exclusiv de stabilirea temeiului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentului contract;

9.7. Obligația de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate conform GDPR, inclusiv securizarea transferului datelor de la persoanele vizate către Împuternicit;

Operatorul înțelege că din momentul ștergerii datelor după încheierea prestării serviciilor de către Împuternicit conform obligațiilor GDPR și a art. 10 a acestui contract, datele nu mai pot fi recuperate și este întreaga responsabilitate a Operatorului să se asigure că și-a făcut o copie completă a acestora.

Articolul 10. Drepturile și obligațiile Împuternicitului:

10.1. Obligația să informeze Operatorul în termen de maximum 10 zile, în cazul în care, în opinia Împuternicitului, o instrucțiune încalcă GDPR și/sau altă dispoziție legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

10.2. Obligația să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate în numele Operatorului în conformitate cu art 32. din GDPR și cu art. 11 din prezenta Anexă;

10.3. Obligația de a informa Operatorul fără întârzieri nejustificate de o încălcare a securității datelor personale ale Operatorului pe parcursul prelucrării realizate de către Împuternicit;

10.4. Obligația de a asista Operatorul cu toate informațiile necesare în vederea notificării, dacă este cazul, către Autoritatea competentă pentru încălcarea securității datelor, dar fără a se substitui Operatorului în obligația sa de notificare;

10.5. Obligația de a acorda asistență Operatorului să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 32-36 din GDPR;

10.6. Obligația de a asista Operatorul pentru soluționarea cererilor persoanelor vizate sau de a transmite Operatorului orice cerere primită de la persoanele vizate, în legătură cu datele personale care au fost colectate și prelucrate de Împuternicit, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea acesteia. Această asistență nu se aplică în situația în care Operatorul are deja în instrumentele tehnice furnizate de către Împuternicit posibilitatea de a soluționa direct cererea persoanei vizate (de ex. Dreptul la acces – unde Operatorul are deja toate informațiile cu privire la ce date colectează);

10.7. Obligația de a nu transmite date cu caracter personal și/sau informații confidențiale, ce pot fi date cu caracter personal, despre care a luat cunoștință în timpul executării contractului;

10.8. Obligația să asigure instruirea personalului autorizat să prelucreze datele cu caracter personal, cu privire la confidențialitatea acestor date;

10.9. Obligația să includă obligații de confidențialitate către angajați și sub-împuterniciți;

10.10. Dreptul să dezvăluie anumite date cu caracter personal în virtutea unei obligații legale sau a unei alte condiții prevăzute de legislație la solicitarea unei autorității, instituții publice sau instanțe judecătorești.

10.11. Dreptul de a recruta sub-împuterniciți conform art. 8 sau în situația în care a primit aprobare din partea Operatorului;

10.12. Dreptul la acoperirea costurilor generate de asigurarea asistenței Operatorului, de către Operator, în situațiile prevăzute de GDPR conform art. 9, dacă acestea depășesc costul lunar al serviciilor prestate de către Împuternicit.

10.13. Dreptul de a folosi informații statistice anonimizate ca urmare a activităților prestate prin intermediul acestui contract sau a întregii sale activități.

Împuternicitul nu poate stabili scopuri sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea fiind stabilite exclusiv de către Operator.

Articolul 11. Securitatea prelucrării

11.1. Împuternicitul trebuie să îndeplinească măsuri tehnice și organizatorice optime pentru a asigura nivelurile adecvate de securitate raportate la risc, conforme cu bunele practici în industrie. În stabilirea nivelului adecvat de securitate, Împuternicitul trebuie să ia în considerare stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, ca și riscurile care apar ca urmare a prelucrării, în special cu privire la cele care pot duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

11.2. În acest context, Împuternicitul a stabilit aplicarea internă a următoarele măsuri organizatorice și tehnice de securitate pentru securitatea datelor personale, luând în considerare tipul de activitate prestată:

- acces limitat la baza de date pentru un număr foarte restrâns de angajați ai Împuternicitului;

- monitorizarea permanentă a accesului la baza de date;

- criptarea conexiunii folosite de Operator pentru accesarea serviciului folosind SSL;

- parolele clienților, utilizatorilor stocate criptat;

- copii de siguranță regulate;

- audit de securitate, dacă observă sau suspectează neregului cu privire la accesarea abuzivă a website-ului;

11.3 În mod voluntar, Împuternicitul poate trimite rezumatele concluziilor auditorilor de securitate (după ștergerea informațiilor comerciale sau confidențiale) realizate periodic către Operatori pentru a demonstra activitățile sale continue pe acest subiect.

Articolul 12. Limitarea răspunderii

Operatorul este de acord să exonereze Împuternicitul de orice răspundere pentru pagubele care ar putea decurge din:

- nerespectarea contractului din cauza unor evenimente ce exced oricărei răspunderi a Împuternicitului;

- respectarea instrucțiunilor Operatorului sau nerespectarea instrucțiunilor Operatorului justificată în prealabil printr-o notificare referitoare la nelegalitatea ei;

- lipsa sau vicierea acordului persoanelor vizate sau a utilizării unui temei legal greșit de către Operator;

- nerespectarea contractului din cauza unor acțiuni ale Operatorului.

Articolul 13. Delimitarea răspunderii

Operatorul și Împuternicitul își delimitează responsabilitățile cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter personal (de exemplu, asigurarea confidențialității sau a securității prelucrării), în funcție de accesul și controlul efectiv exercitat asupra datelor, atât din punct de vedere contractual, cât și tehnic.

Articolul 14. Intrare în vigoare și modificări

Această anexă intră în vigoare pe 22 februarie 2024, o înlocuiește pe cea din data de 25 martie 2021, și este valabilă până la modificarea ei de către iCamin.ro și informarea clienților în acest sens. Utilizarea contului după informarea clienților, înseamnă acordul acestora cu privire la acest document.